Počítače a periférie

Spoločnosť EKPS vykonáva dodávky a činnosti v nasledujúcom rozsahu:

  • predaj, dodávka, inštalácia a poradenské služby k technickému vybaveniu počítačov (hardware),
  • dodávka počítačov, notebookov, periférnych zariadení,
  • dodávka spotrebného materiálu, doplnkov a príslušenstva pre výpočtovú techniku,
  • dodávka komponentov multimediálnych učební a školiacich stredísk: dataprojektory, projekčné plátna, interaktívne tabule, ozvučenie,
  • záručný a pozáručný servis,
  • organizovanie kurzov, školení a prednášok,
  • inštalácia, správa a údržba počítačových sietí a ďalšie činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov,
  • dodávka programového vybavenia počítačov (software),
  • poskytovanie software – predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom.