Počítačové siete

Spoločnosť EKPS vykonáva dodávky a činnosti v nasledujúcom rozsahu:

  • inštalácia, správa a údržba počítačových sietí,
  • predaj dodávka a inštalácia sieťových komponentov,
  • predaj, dodávka, montáž a inštalácia zariadení počítačových učební, multimediálnych učební a školiacich stredísk,
  • návrh a realizácia riešení na mieru,
  • diagnostika, profilaktika, ostraňovanie závad počítačových sietí,
  • záručný a pozáručný servis.