Služby a produkty

V súčasnosti sa spoločnosť zameriava hlavne na tieto činnosti:

  • predaj, dodávka a inštalácia počítačov, notebookov, periférnych zariadení, spotrebného materiálu, doplnkov a príslušenstva pre výpočtovú techniku so záručným a pozáručným servisom,
  • inštalácia, správa a údržba počítačových sietí a ďalšie činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov,
  • vybavenie multimediálnych učební a školiacich stredísk,

a v spolupráci s českou firmou EKPS:

  • dodávky riadiacich systémov skladov, skladovej a medzioperačnej dopravy,
  • dodávky dopravných systémov skladov,
  • modernizácia pohonov skladových zariadení.