Regálové zakladače

Spoločnosť EKPS v spolupráci s ďalšími dodávateľmi zabezpečuje dodávky a činnosti v nasledujúcom rozsahu:

  • dodávky repasovaných zakladačov, montáž, oživenie a uvedenie do prevádzky,
  • generálne opravy a modernizácia zakladačov a elektronického riadenia,
  • pravidelné revízie strojné a elektro,
  • záručný a pozáručný servis zariadení,
  • školenia a skúšky pracovníkov obsluhy a údržby,
  • dodávky dopravných liniek pre medzioperačnú dopravu vrátane elektronického riadenia, vizualizácie a napojenia na súvisiace zariadenia,
  • generálne opravy dopravných liniek,
  • výmeny pohonov dopravných liniek a zariadení.